Pokud si zařizujeme internet, pak jeden z hlavních parametrů, který nás zajímá, je bezesporu jeho rychlost. Zde se samozřejmě můžeme podívat na webové stránky jednotlivých poskytovatelů, u mnohých také můžete zadat přímo adresu a ukáže se vám, jaká je rychlost připojení v dané oblasti. Zdálo by se tedy, že zde není prakticky žádný problém.

 

kód webové stránky

 

To je ovÅ¡em jen zdání. Když nám totiž internet koneÄnÄ› zavedou a my jej slavnostnÄ› spustíme, zjistíme, že jeho rychlost je podstatnÄ› menší, než jaká byla uvádÄ›na. Znamená to, že jsme se stali obÄ›tí podvodu? Ne tak docela. VysvÄ›tlení je totiž mnohem prozaiÄtÄ›jší, avÅ¡ak v jednom ohledu také horší.

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba si znovu řádnÄ› pÅ™eÄíst, co poskytovatel uvádí. Zjistíme, že se v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů nejedná o garantovanou rychlost, nýbrž o maximální možnou, jaké může ve vaší oblasti dosáhnout. A že chvílí, kdy budou podmínky tak příznivé, je málo, je snad každému jasné. Co jej ale zpomaluje?

 

surfování po internetu

 

Tím největším faktorem jsou okolní překážky – sousední domy, stromy, kopce, zvláště pokud jsou vysoké a my máme router například v přízemí. Nelze se v takovém případě divit, že je signál mnohem slabší, a tedy i internet pomalejší. Potřebná výměna dat totiž trvá mnohem déle. Není tedy divu, že nikdy není tak rychlý, jak je inzerováno.

 

Dále zde hraje roli také vzdálenost od nejbližšího vysílaÄe, jeho síla a poloha. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, Äím blíže k nÄ›mu jsme, tím rychlejší bude naÅ¡e pÅ™ipojení, navíc pokud signálu nebude stát v cestÄ› žádná pÅ™ekážka, aÅ¥ už přírodní Äi vyrobená lidmi. Takových stavení je ovÅ¡em málo, neboÅ¥ tyto vysílaÄe se obvykle staví tak, aby pokryly co nejvÄ›tší oblast, a tedy mimo mÄ›sta.

 

V neposlední Å™adÄ› je nutné zmínit také poÄasí a atmosférické podmínky, které také mají na signál vliv. Ten je vÅ¡ak oproti ostatním zanedbatelný. Je vÅ¡ak jasné, proÄ nikdy nedosáhneme maximální garantované rychlosti.