NavÅ¡tÄ›vujete pravidelnÄ› masážní centra? Možná jste dosud nevÄ›dÄ›li, že masáž si můžete užít kdykoliv v pohodlí VaÅ¡eho domova. A to bez objednání. Masážní kÅ™esla znaÄkové provenience disponují moderními aplikacemi, které dovedou dokonale odhalit, v Äem spoÄívá Váš problém. Masážní kÅ™esla se zaslouží o to, že zdravotní stav i Váš dobrý pocit může být ideálnÄ› posílen v pohodlí znaÄkového vybavení, které lze zakoupit v různorodých cenových relacích tak, aby byl relaxaÄní nábytek, Äerpající z nejmodernÄ›jších technologií, dostupný pro každého.

Naše křesla nastaví parametry dle Vaší váhy a výšky

Libovolné zaměření, různorodá intenzita, rozdílná délka masáže. Masážní kÅ™esla pro profesionální i domácí využívání pÅ™edstavují multifunkÄní zařízení, která dokonce v různých variantách zvládnou profesionálnÄ› diagnostikovat ztuhlost zad, snižovat, Äi zvyÅ¡ovat úroveň stimulace dle vÄ›ku a individuálních potÅ™eb uživatele a která také poskytují již na první pohled dokonalý estetický zážitek vzhledem k propracovanosti designu.