Konec roku je vždy asi nejoÄekávanÄ›jším obdobím. Je to proto, že si každý bude moci užít domácí pohody. Prožít tradiÄní vánoÄní svátky v rodinném kruhu je přáním snad každého. Užít si domácí cukroví, koukání na pohádky, vyhrát koulovaÄku, zajezdit si na běžkách a lyžích, rozdat si dáreÄky, rozkrojit jablko nebo si pÅ™eÄíst u krbu knížku, na kterou nebyl celý rok Äas. Tomu vÅ¡emu ovÅ¡em pÅ™edchází stres v práci a také firemní veÄírky. PrávÄ› firemní veÄírky jsou také jakousi tradicí na pracovním poli. Firmy pořádají firemní veÄírky jako odmÄ›nu a rozlouÄení se zamÄ›stnanci. Firemní veÄírky jsou vÅ¡ak pro mnohé zamÄ›stnance pouze nudnou akcí, kde se vÅ¡ak alespoň dobÅ™e nají, jelikož pÅ™ipravované rauty jsou vždy zásluhou kvalitních cateringových spoleÄností.