Cestovní nerváky

S autem si to neužijete. Jen to jede a nikde nic. Autobus je totéž, žádné zpoždění, jízdenky v klidu přímo […]