Co by vás mohlo nepříjemně překvapit u stěhování dvougeneračního domu

Objem stěhovaných předmětů – představte si, že si naplánujete stěhování kompletních dvou pater dvougeneračního domu, a přeceníte své možnosti a schopnosti. V průběhu stěhování zjistíte, že nestíháte, balíte věci ve shonu, a v tom stresu a zmatku ještě něco poškodíte. Brzy pochopíte, že jste si vzali do úst příliš velké sousto, jenže teď už je pozdě na to jej „vyplivnout“ a vrátit zpět ztracený čas. Buďte proto vždy u takovýchto velkých http://www.wikiskripta.eu/w/Transpozice_velk%25C3%25BDch_tepen akcí prozíraví, a buď plánujte svépomocné stěhování s velkou časovou rezervou (nejlépe dvou měsíců) pro balení věcí a demontáž nábytku, anebo požádejte o pomoc stěhovací firmu levného stěhování v Praze http://www.odnesto.cz/levne-stehovani-praha/.

stěhování nábytku

Hmotnost některých břemen – u dvougeneračních domů je docela pravděpodobné, že tu narazíte na těžké a dlouhé koberce, na těžké kusy nábytku, velké spotřebiče, objemné a těžké vybavení dílen a garáží, na zahradní techniku atp. Kdo není na tento pohyb zvyklý, může si snadno přivodit i vážný úraz. Velmi hmotné a objemné předměty vyžadují i jistou šikovnost, obratnost a také zkušenosti, a pokud těmito vlastnostmi nedisponujete, raději zbytečně neriskujte.

nábytek v pokoji

Rozladění účastníků stěhování – může se vám stát, že vaši rodiče či prarodiče nebudou mít zrovna pochopení pro různé amatérské experimenty, s nimiž můžete snadno poškodit cenné předměty, např. při přemísťování starožitností, svítidel, polic, garnýží a zrcadel, při rozmontovávání nábytku a stresujících honičkách při balení věcí. Moudré je práci rozdělit na více osob a přerozdělit i osobní odpovědnost za určité kroky. Vypomáhat vám v tom může i stěhovací firma, která je navíc pojištěná, kdyby vám něco náhodou s vašimi věcmi vyvedla.

Vhodný dopravní prostředek – u velkých akcí se mnohdy nevyplatí stěhovat věci na přívěsném vozíku za tažným zařízením nebo v transportní dodávce. Tehdy je vhodnější vsadit na kamion, zejména u stěhování na delší vzdálenosti. Stěhovací firmy je mají a přestěhují vás na druhý konec republiky naráz.