Instalatérské řemeslo je velice svérázné. Je to způsobeno tím, že přichází do styku s kapalnými a plynnými médii, které je třeba mít stoprocentně pod kontrolou, a to není tak jednoduché. Jde totiž o to, že zatímco taková cihla nebo prkno vám nikam neutečou a zedník či truhlář je mohou bez obav položit, kam chtějí, a využít je pro práci třeba za týden, voda a zemní plyn na vás čekat nebudou.

instalatér na toaletě

Na tomto principu je také založen instalatérský nonstop servis. Instalatér nonstop za vámi přijede kdykoli, třeba v sobotu o půlnoci, jestliže dojde k únikům vody z vodovodního řadu a rozvodů v domě. Dorazí i tehdy, uniká-li vám z potrubí nebo spotřebičů zemní plyn, anebo je neprůrazný odpad na toaletě nebo v koupelně a hrozí jejich vytopení odpadovými splašky.

vodovodní baterie

Havarijní servis využívá některých výhod, které v jiných profesích nejsou k dispozici, například nemusíte být odborníky a posoudit, nakolik je situace závažná z technického hlediska, anebo nakolik by mohla ohrozit chod domácnosti, kdybyste s řešením závady počkali až do druhého dne. Vždy je lepší instalatéry přivolat ihned a případně s nimi telefonicky problém konzultovat, i kdyby šlo o závadu drobnější, kterou lze řešit až později. Za zavolání v nočních hodinách či o víkendech vás nikdo nebude popotahovat, pokud potřebujete jen rychlou radu a problém třeba počká do rána, vzhledem k tomu, že nejste odborníci a nedokážete závažnost situace kvalifikovaně posoudit. V tom se liší instalatérský servis od tísňových volání na linky 150 nebo 155, jejichž zneužití je trestné.

Instalatéry volejte i tehdy, jde-li o závadu, kterou byste obvykle vyřešili vy sami, například vyčištěním sifonu u umyvadla či kuchyňského dřezu u neodtékajícího odpadu, jestliže se na tuto práci necítíte kvůli psychickým a zdravotním zábranám. Nežli riskovat nevolnost a zvracení a další patálie s tím spojené, kdy nelze zvratky vyčistit kvůli zrovna nefunkčnímu umyvadlu, sprchovému koutu či toaletě, přivolejte raději instalatéry, kteří si se zápachem odpadového potrubí snadno poradí po svém.